Meilong Tube hakda

1911940330

Meilong Tube, ýokary öndürijilikli poslamaýan polat turbalary, nikel garyndy turbalaryny, şeýle hem dürli termoplastiki elastomerleri birleşdirilen garyndy turbalaryny öndüriji we öndüriji.Tubehli turbalar nebit we gaz pudagynda gözegçilik we himiki sanjym liniýalary hökmünde ulanylýar.

Müşderilerimize öndürijiligini we öndürijilik garaşmalaryny ýerine ýetirmäge, hatda ondanam ýokary bolmaga kömek etmek üçin ýeke pikirli bolduk.Ygtybarly hyzmatdaşlykda, olaryň üstünliklerine gönükdirilen täsirli we innowasion çözgütleri taýýarlaýarys.

Meilong Tube 1999-njy ýylda döredileninden bäri, işimiz önümiň innowasiýasyna, tehnologiýa we ýakyn, uzak möhletli müşderi gatnaşyklaryna esaslanýar.Turbalary öndürmek prosesinde özboluşly tejribe, aşaky ýa-da suwasty şertlerde iň berk we berk programmalar üçin ýörite işlenip düzüldi.

ÖNÜMLER WE HYZMATLAR

Toplumlaýyn önümçilik platformasyna we giňişleýin gözleg we premium standart önümlere esaslanýan ýokary ineredenerli turbalaryň giň toplumyny hödürleýäris.

20 ýyldan gowrak turba tejribesine we amaly bilimlere esaslanyp, önümlerimiz we hyzmatlarymyz öndürijiligi, ygtybarlylygy we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga goşant goşýar.

1615118338

Önümler

Ain Poslamaýan polatdan gözegçilik we himiki sanjym liniýalary

Ick Nikel garyndysyna gözegçilik we himiki sanjym liniýalary

● Enkapsulirlenen gözegçilik we himiki sanjym çyzyklary

Ual Iki turba we üç turbaly tekiz gaplar

● TEC (turba gaplanan kabeller)

1111623086

Hyzmatlar

★ Material maslahatlar

Tube Çuňňur amaly bilimlere esaslanýan turba spesifikasiýalarynda maslahat

★ Custöriteleşdirilen encapsulation ululyklary we tekiz paket ululyklary