Başarnyk

Meilong Tube-nyň başarnyklary

Innowasiýa tehnologiýalaryny ulanýarys we tehnologiýa we maşyn düşünjeleri taýdan optimallaşdyrylan prosesleri ösdürýäris.

Tehnologiki başarnyklarymyz, işgärlerimize hödürleýän dowam etdirilýän okuwlarymyzyň we Tehnologiýa Merkezimiziň içinde jemlenen nou-haunyň netijesidir.

Hyzmatymyz önüm öndürilende müşderilerimiz üçin tehniki maslahat beriş prosesi bilen başlaýar we dizaýn, material we gural saýlamak, şeýle hem ösümlik düşünjesini öz içine alýar.Amaly tehnologiýalar, materiallar, birleşmek we ýüzmek usullary iň ýokary standartlarymyza laýyk gelmelidir.

1766101340

Aşakdaky turbalar

• Dolandyryş setirleri

• Himiki sanjym çyzyklary

• Gidrawlik çyzyklar

• kapilýar turbalary

• Elektrik liniýalary

• turbalar bilen örtülen geçiriji

• akylly guýular

• Köp setirli tekiz gaplar

Göwek turbalary

• Dolandyryş setirleri

• Uçuş

• Elektrik liniýalary

• Himiki sanjym çyzyklary

• Gidrawlik çyzyklar

Garyndy aýratynlyklary göz öňünde tutulýar

• Poslama

• Eriş poslama

• Galvaniki poslama

• Eroziýa poslama

• Hlorid stresiň poslamagy, (SCC)

• Intergranular poslama

• Stressiň poslamagy

• temperatureokary temperatura çydamlylyk

• Pes temperatura çydamlylygy

• pressureokary basyş

• Sowuklamak

• Synag we ölçemek