Santopren TPV Enkapsulirlenen himiki sanjym liniýasy

 • Santopren TPV 316L himiki sanjym liniýasynyň turbasy

  Santopren TPV 316L himiki sanjym liniýasynyň turbasy

  Üýtgeşik önümçilik mümkinçilikleri we amallary Meilong Tube poslamaýan polatlarda we ýokary nikel erginlerinde bar bolan iň uzyn üznüksiz himiki sanjym liniýasyny öndürmäge mümkinçilik berýär.Uzyn uzynlykdaky turbalar, suwasty we gury guýulara himiki sanjym üçin giňden ulanylýar.

 • Santopren TPV 316L himiki sanjym liniýasy

  Santopren TPV 316L himiki sanjym liniýasy

  Akymyň kepili bilen baglanyşykly in engineeringenerçilik dersleri, turbageçiriji ýa-da enjam enjamlarynyň ýapylmagy sebäpli önümçiligiň ýitmegini azaldýan ýa-da öňüni alýan talaplary düzmekde möhüm rol oýnaýar.“Meilong Tube” -dan örtülen turbalar göbege ulanylýar we himiki sanjym ulgamlary, optimal akym kepilliginde himiki saklamakda we eltmekde täsirli rol oýnaýar.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen garyndy 825 Himiki sanjym liniýasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen garyndy 825 Himiki sanjym liniýasy

  Akymyň kepili bilen baglanyşykly in engineeringenerçilik dersleri, turbageçiriji ýa-da enjam enjamlarynyň ýapylmagy sebäpli önümçiligiň ýitmegini azaldýan ýa-da öňüni alýan talaplary düzmekde möhüm rol oýnaýar.“Meilong Tube” -dan örtülen turbalar göbege ulanylýar we himiki sanjym ulgamlary, optimal akym kepilliginde himiki saklamakda we eltmekde täsirli rol oýnaýar.

  Highokary wodorod sulfidi [H2S] konsentrasiýalary ýa-da agyr göwrümli çöketlik ýaly ýagdaýlar önümçilik wagtynda bejeriş himiki serişdeleriniň we ingibitorlaryň sanjylmagy bilen garşy durup biler.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen N08825 Himiki sanjym liniýasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen N08825 Himiki sanjym liniýasy

  Nebit we gaz pudagynyň ýokary akymlarynda esasy kynçylyklaryň biri turbageçirijini we enjamlary mumdan, masştablamakdan we asfalt ýataklaryndan goramakdyr.

  Highokary wodorod sulfidi [H2S] konsentrasiýalary ýa-da agyr göwrümli çöketlik ýaly ýagdaýlar önümçilik wagtynda bejeriş himiki serişdeleriniň we ingibitorlaryň sanjylmagy bilen garşy durup biler.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Himiki sanjym liniýasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Himiki sanjym liniýasy

  Akymyň kepili bilen baglanyşykly in engineeringenerçilik dersleri, turbageçiriji ýa-da enjam enjamlarynyň ýapylmagy sebäpli önümçiligiň ýitmegini azaldýan ýa-da öňüni alýan talaplary düzmekde möhüm rol oýnaýar.“Meilong Tube” -dan örtülen turbalar göbege ulanylýar we himiki sanjym ulgamlary, optimal akym kepilliginde himiki saklamakda we eltmekde täsirli rol oýnaýar.