Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

Gysga düşündiriş:

Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.

NDT: Önümlerimiziň bitewiligini barlamak üçin dürli synaglary geçirýäris.Eddy häzirki synag.

Basyş synagy: Suwuk - Dürli spesifikasiýa turbalary üçin dürli mümkinçilikler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.Plastmassanyň örtügi üstünlikli tamamlanmagyny üpjün edýän birnäçe peýdany üpjün edýär.

Enkapsulýasiýa metaldan metal aragatnaşyga geçýär.

Enkapsulýasiýa, gum ýüzüniň üstünden ýa-da ýokary gaz bilen kontaktda bolup bilýän çyzyklar ýaly deşikde esasy bölekleri gorap biler.

Garyndy aýratynlygy

Duplex 2507 ajaýyp güýç we poslama garşylygy talap edýän programmalar üçin niýetlenen super dupleks poslamaýan polatdyr.Garyndy 2507-de 25% hrom, 4% molibden we 7% nikel bar.Bu ýokary molibden, hrom we azot düzümi, hloridiň çukuryna we poslama poslama garşy ajaýyp garşylygy döredýär we dubleks gurluşy 2507-ni hlorid stresiniň poslama garşy ajaýyp garşylygy üpjün edýär.

Arza

Suwy süýjediji enjamlar
Himiki proses basyş gämileri, turbalar we ýylylyk çalşyjylar
Deňiz goşundylary
Flýu gazyny arassalamak enjamlary
Pulpa we kagyz degirmen enjamlary
Deňizdäki nebit öndürmek / tehnologiýa
Nebit we gaz senagaty enjamlary

Önümiň görkezilmegi

Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýa turbasy (3)
Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýa turbasy (2)

Garyndy materiallary

Austenitik: 316L ASTM A-269
Duplex: S31803 / S32205 ASTM A-789
S32750 ASTM A-789
Nikel garyndysy: N08825 ASTM B-704;ASTM B-423
N06625 ASTM B-704;ASTM B-444
CuNi garyndysy Monel 400 ASTM B-730;ASTM B-165

Tehniki maglumatlar

Garyndy

OD

WT

Hasyl bermek

Dartyş güýji

Uzalma

Gatylyk

Iş basyşy

Partlama basyşy

Apseykylmak basyşy

dýuým

dýuým

MPa

MPa

%

HV

psi

psi

psi

 

 

min.

min.

min.

iň ýokary

min.

min.

min.

Duplex 2507

0.250

0.035

550

800

15

325

13,783

33,903

13,783

Duplex 2507

0.250

0.049

550

800

15

325

19,339

41,341

18,190

Duplex 2507

0.250

0.065

550

800

15

325

25,646

52,265

22,450


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň