Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

 • Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Turbalar dolandyryş liniýa tehnologiýalarynyň gazananlary sebäpli, aşaky we klapan guýulary bilen aşaky we hemra guýulary bilen durnukly we ýüzýän merkezi platformalar üçin arzan we has aňsat.Poslamaýan polatdan we nikel erginlerinden dolandyryş liniýalary üçin örtülen turbalary hödürleýäris.

 • Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” -iň aşaky dolandyryş liniýalary, esasan, aşa agyr şertlere çydamlylyk we garşylyk talap edilýän nebit, gaz we suw sanjym guýularyndaky gidrawliki işleýän çukur enjamlary üçin aragatnaşyk geçiriji hökmünde ulanylýar.Bu setirleri dürli programmalar we aşaky bölekler üçin ýörite düzüp bolýar.

 • Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Turbalar dolandyryş liniýa tehnologiýalarynyň gazananlary sebäpli, aşaky we klapan guýulary bilen aşaky we hemra guýulary bilen durnukly we ýüzýän merkezi platformalar üçin arzan we has aňsat.Poslamaýan polatdan we nikel erginlerinden dolandyryş liniýalary üçin örtülen turbalary hödürleýäris.

 • Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” nebit we gaz pudagyna önümleriň köp görnüşini hödürleýär we bu biziň iň möhüm bazarlarymyzyň biridir.Nebit, gaz we geotermiki energiýa pudaklarynyň berk hil talaplaryny kanagatlandyrmakda subut edilen ýazgylarymyzyň kömegi bilen, iň agressiw suwasty we aşaky şertlerde üstünlikli ulanylýan ýokary öndürijilik turbalarymyzy taparsyňyz.