Gidrawlik dolandyryş liniýasy

 • Monel 400 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Monel 400 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris..

 • Monel 400 Dolandyryş liniýasy

  Monel 400 Dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” poslama garşy durnuksyz austenit, dupleks, super dupleks poslamaýan polatlardan we nikel garyndy derejelerinden ýasalan bökdençsiz we gaýtadan çekilen, kebşirlenen we gaýtadan çekilen turba turbalaryny ýörite öndürýär.Turbalar gidrawliki gözegçilik liniýalary we nebit-gaz, geotermiki senagata ýörite hyzmat edýän himiki sanjym liniýalary hökmünde ulanylýar.

 • Monel 400 gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Monel 400 gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube”, ýokary akymly nebit we gaz we geotermiki goşundylar üçin poslama çydamly garyndy gidrawlik dolandyryş liniýa turba önümlerini öndürýär.Meilong Tube, dupleksden, nikel garyndysyndan we poslamaýan polatdan başlap, senagata we müşderiniň talaplaryna çenli örtülen turbalary öndürmekde uly tejribä eýedir.

 • Monel 400 dolandyryş liniýasy

  Monel 400 dolandyryş liniýasy

  Nebit we gaz pudagy üçin turba önümleri iň agressiw suwasty we çöketlik şertlerinde üstünlikli ulanyldy we nebit-gaz pudagynyň berk hil talaplaryna laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmekde köpden bäri subut edilen ýazgylarymyz bar.

 • Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” nebit we gaz pudagyna önümleriň köp görnüşini hödürleýär we bu biziň iň möhüm bazarlarymyzyň biridir.Nebit, gaz we geotermiki energiýa pudaklarynyň berk hil talaplaryny kanagatlandyrmakda subut edilen ýazgylarymyzyň kömegi bilen, iň agressiw suwasty we aşaky şertlerde üstünlikli ulanylýan ýokary öndürijilik turbalarymyzy taparsyňyz.

 • Inconel 625 Dolandyryş liniýasy turbasy

  Inconel 625 Dolandyryş liniýasy turbasy

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris..

 • Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Önümçilik turbasynyň daşky ýüzüne berkidilen dolandyryş liniýasy arkaly ýerüsti desgalardan işleýän aşaky howpsuzlyk klapany.SCSSV-iň iki esasy görnüşi umumydyr: esasy howpsuzlyk-klapan komponentlerini işledip we çyzylan görnüşde alyp bolýan simli, we tutuş howpsuzlyk klapan gurnamasy turba simleri bilen gurnalan.Dolandyryş ulgamy, howpsyz re modeimde işleýär, dolandyryş basyşy ýitirilse ýapyljak topy ýa-da flapper gurnamasyny açmak üçin ulanylýan gidrawlik dolandyryş basyşy.

 • Inconel 625 Dolandyryş liniýasy

  Inconel 625 Dolandyryş liniýasy

  Surfaceerüsti gözegçilik astyndaky ýerasty howpsuzlyk klapany (SCSSV) ýaly çukury gutarýan enjamlary işletmek üçin ulanylýan kiçi diametrli gidrawliki çyzyk.Dolandyryş liniýasy bilen dolandyrylýan ulgamlaryň köpüsi şowsuz esasda işleýär.Bu re Inimde dolandyryş liniýasy hemişe basyşly bolup galýar.Islendik syzmak ýa-da şowsuzlyk, gözegçilik liniýasynyň basyşyny ýitirip, howpsuzlyk klapanyny ýapmak we guýyny howpsuz etmek üçin hereket edýär.

 • Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Turbalar dolandyryş liniýa tehnologiýalarynyň gazananlary sebäpli, aşaky we klapan guýulary bilen aşaky we hemra guýulary bilen durnukly we ýüzýän merkezi platformalar üçin arzan we has aňsat.Poslamaýan polatdan we nikel erginlerinden dolandyryş liniýalary üçin örtülen turbalary hödürleýäris.

 • Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” -iň aşaky dolandyryş liniýalary, esasan, aşa agyr şertlere çydamlylyk we garşylyk talap edilýän nebit, gaz we suw sanjym guýularyndaky gidrawliki işleýän çukur enjamlary üçin aragatnaşyk geçiriji hökmünde ulanylýar.Bu setirleri dürli programmalar we aşaky bölekler üçin ýörite düzüp bolýar.

 • Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Turbalar dolandyryş liniýa tehnologiýalarynyň gazananlary sebäpli, aşaky we klapan guýulary bilen aşaky we hemra guýulary bilen durnukly we ýüzýän merkezi platformalar üçin arzan we has aňsat.Poslamaýan polatdan we nikel erginlerinden dolandyryş liniýalary üçin örtülen turbalary hödürleýäris.

 • Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” nebit we gaz pudagyna önümleriň köp görnüşini hödürleýär we bu biziň iň möhüm bazarlarymyzyň biridir.Nebit, gaz we geotermiki energiýa pudaklarynyň berk hil talaplaryny kanagatlandyrmakda subut edilen ýazgylarymyzyň kömegi bilen, iň agressiw suwasty we aşaky şertlerde üstünlikli ulanylýan ýokary öndürijilik turbalarymyzy taparsyňyz.

12Indiki>>> Sahypa 1/2