Guramaçylyk gurluşy

KOMPANI OFANY GURAMA GURAMASY

Baş direktor

Satyş dolandyryjysy

Marketing

Içerki satuwlar

Daşary ýurtlarda satuw

Hil

Içerki laboratoriýa synagy

Okuw synagy

Önümçilik

Formasiýa

Atylylygy bejermek

Sowuk işlemek

Gaplamak

Bejeriş we güýç dolandyryşy

Tiýaçlyk şaýlary we ölmek dolandyryşy

Çig mal we taýýar önüm aksiýasy

Satyn alyjy

Çig mal

Önümçilik we synag

Maliýe dolandyryjysy

Maliýe

Logistika

Dolandyryş

Adam resurslary

Işe kabul etmek

Okuw we hünär okuwy

Medeni

Resminamalar