Inconel 625 Dolandyryş liniýasy

 • Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” nebit we gaz pudagyna önümleriň köp görnüşini hödürleýär we bu biziň iň möhüm bazarlarymyzyň biridir.Nebit, gaz we geotermiki energiýa pudaklarynyň berk hil talaplaryny kanagatlandyrmakda subut edilen ýazgylarymyzyň kömegi bilen, iň agressiw suwasty we aşaky şertlerde üstünlikli ulanylýan ýokary öndürijilik turbalarymyzy taparsyňyz.

 • Inconel 625 Dolandyryş liniýasy turbasy

  Inconel 625 Dolandyryş liniýasy turbasy

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris..

 • Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Inconel 625 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Önümçilik turbasynyň daşky ýüzüne berkidilen dolandyryş liniýasy arkaly ýerüsti desgalardan işleýän aşaky howpsuzlyk klapany.SCSSV-iň iki esasy görnüşi umumydyr: esasy howpsuzlyk-klapan komponentlerini işledip we çyzylan görnüşde alyp bolýan simli, we tutuş howpsuzlyk klapan gurnamasy turba simleri bilen gurnalan.Dolandyryş ulgamy, howpsyz re modeimde işleýär, dolandyryş basyşy ýitirilse ýapyljak topy ýa-da flapper gurnamasyny açmak üçin ulanylýan gidrawlik dolandyryş basyşy.

 • Inconel 625 Dolandyryş liniýasy

  Inconel 625 Dolandyryş liniýasy

  Surfaceerüsti gözegçilik astyndaky ýerasty howpsuzlyk klapany (SCSSV) ýaly çukury gutarýan enjamlary işletmek üçin ulanylýan kiçi diametrli gidrawliki çyzyk.Dolandyryş liniýasy bilen dolandyrylýan ulgamlaryň köpüsi şowsuz esasda işleýär.Bu re Inimde dolandyryş liniýasy hemişe basyşly bolup galýar.Islendik syzmak ýa-da şowsuzlyk, gözegçilik liniýasynyň basyşyny ýitirip, howpsuzlyk klapanyny ýapmak we guýyny howpsuz etmek üçin hereket edýär.