Rilsan PA 11 Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

 • Gaplanan gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Gaplanan gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.Plastmassanyň örtügi üstünlikli tamamlanmagyny üpjün edýän birnäçe peýdany üpjün edýär.

 • Gaplanan gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Gaplanan gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Dolandyryş liniýalary döwmek synagyny we ýokary basyşly awtoklaw guýusynyň simulýasiýasyny goşmak bilen giň ösüşe eýe boldy.Laboratoriýa döwük synaglary, esasanam simli “bamper simleri” ulanylýan ýerlerde, gaplanan turbalaryň işleýiş bitewiligini saklap bilýän ýüküň artandygyny görkezdi.

 • Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Görnüşler:

  1. singleeke, goşa ýa-da üç tekiz paketleriň giň gerimi

  2. Gowy şertlere laýyk gelýän encapsulýasiýa materiallary

  3. Poslamaýan polatlaryň dürli derejelerinde we nikel erginlerinde turbalar

 • Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

  Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

  Goýmalar:

  1. Çykdajylaryň ýa-da töwekgelçilikleriň ýa-da uzak bir ýerde zerur ýerüsti infrastrukturany goldap bilmezligiň netijesinde uzakdan akym dolandyryş enjamlarynyň işlemegini we suw howdanyny dolandyrmagyň artykmaçlyklaryny talap edýän akylly guýular.

  2. Lander, platforma ýa-da suwasty gurşaw

 • Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

  Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

  Bu setirleri dürli programmalar we aşaky bölekler üçin ýörite düzüp bolýar.

  Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.