“Incoloy 825” dolandyryş çyzgysy

 • FEP Encapsulated N08825 Dolandyryş liniýasynyň tekiz ýeri

  FEP Encapsulated N08825 Dolandyryş liniýasynyň tekiz ýeri

  “Meilong Tube”, poslama garşy poslamaýan polatlaryň, nikel erginleriniň giň toplumynda örtülen turbalary hödürleýär.1999-njy ýyldaky suwasty ösüşler üçin zerur bolan tehnologiki ösüşlerden başlap, häzirki döwrüň çuň suw kynçylyklaryna çenli önüm öndürmekde we innowasiýalarda baý tejribämiz bar.

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Dolandyryş liniýalary döwmek synagyny we ýokary basyşly awtoklaw guýusynyň simulýasiýasyny goşmak bilen giň ösüşe eýe boldy.Laboratoriýa döwük synaglary, esasanam simli “bamper simleri” ulanylýan ýerlerde, gaplanan turbalaryň işleýiş bitewiligini saklap bilýän ýüküň artandygyny görkezdi.

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň tekiz ýeri

  FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň tekiz ýeri

  “Meilong Tube” -iň aşaky dolandyryş liniýalary, esasan, aşa agyr şertlere çydamlylyk we garşylyk talap edilýän nebit, gaz we suw sanjym guýularyndaky gidrawliki işleýän çukur enjamlary üçin aragatnaşyk geçiriji hökmünde ulanylýar.

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris.

 • Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube”, poslama garşy poslamaýan polatlaryň, nikel erginleriniň giň toplumynda örtülen turbalary hödürleýär.1999-njy ýyldaky suwasty ösüşler üçin zerur bolan tehnologiki ösüşlerden başlap, häzirki döwrüň çuň suw kynçylyklaryna çenli önüm öndürmekde we innowasiýalarda baý tejribämiz bar.

 • “Incoloy 825” dolandyryş çyzgysy

  “Incoloy 825” dolandyryş çyzgysy

  Surfaceerüsti gözegçilik astyndaky ýerasty howpsuzlyk klapany (SCSSV) ýaly çukury gutarýan enjamlary işletmek üçin ulanylýan kiçi diametrli gidrawliki çyzyk.Dolandyryş liniýasy bilen dolandyrylýan ulgamlaryň köpüsi şowsuz esasda işleýär.