316L Dolandyryş liniýasy

 • Enkapsulirlenen gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Enkapsulirlenen gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” nebit we gaz pudagyna önümleriň köp görnüşini hödürleýär we bu biziň iň möhüm bazarlarymyzyň biridir.

 • Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

  Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

  Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.Plastmassanyň örtügi üstünlikli tamamlanmagyny üpjün edýän birnäçe peýdany üpjün edýär.

 • Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Dolandyryş liniýalary döwmek synagyny we ýokary basyşly awtoklaw guýusynyň simulýasiýasyny goşmak bilen giň ösüşe eýe boldy.Laboratoriýa döwük synaglary, esasanam simli “bamper simleri” ulanylýan ýerlerde, gaplanan turbalaryň işleýiş bitewiligini saklap bilýän ýüküň artandygyny görkezdi.

 • Dolandyryş liniýasy

  Dolandyryş liniýasy

  Enshli gaplanan materiallar gidrolitiki taýdan durnukly we ýokary basyşly gazy goşmak bilen adaty guýy gutarýan suwuklyklara laýyk gelýär.Material seçim, aşaky temperatura, gatylyk, dartyş we ýyrtyk güýç, suwuň siňdirilmegi we gaz geçirijiligi, okislenme, aşgazan we himiki garşylyk ýaly dürli ölçeglere esaslanýar.

 • Enkapsulirlenen 316L gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Enkapsulirlenen 316L gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” -iň aşaky dolandyryş liniýalary, esasan, aşa agyr şertlere çydamlylyk we garşylyk talap edilýän nebit, gaz we suw sanjym guýularyndaky gidrawliki işleýän çukur enjamlary üçin aragatnaşyk geçiriji hökmünde ulanylýar.Bu setirleri dürli programmalar we aşaky bölekler üçin ýörite düzüp bolýar.