Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy

 • Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.

  NDT: Önümlerimiziň bitewiligini barlamak üçin dürli synaglary geçirýäris.Eddy häzirki synag.

  Basyş synagy: Suwuk - Dürli spesifikasiýa turbalary üçin dürli mümkinçilikler.

 • Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy

  Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy

  Enkapsulýasiýa çyzyklaryň çyzylmazlygy, dişlenmezligi we deşikde ylgaýarka ezilmezligi üçin gorag gatlagyny üpjün edýär.

  Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.

 • Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Super Duplex 2507 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Enkapsulýasiýa çyzyklaryň çyzylmazlygy, dişlenmezligi we deşikde ylgaýarka ezilmezligi üçin gorag gatlagyny üpjün edýär.

  Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.

 • Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy

  Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasy

  Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.Plastmassanyň örtügi üstünlikli tamamlanmagyny üpjün edýän birnäçe peýdany üpjün edýär.