Rilsan PA 11 Enkapsulirlenen himiki sanjym liniýasy

 • Rilsan Poliamid 11 Enkapsulirlenen S32750 Himiki sanjym liniýasynyň turbasy

  Rilsan Poliamid 11 Enkapsulirlenen S32750 Himiki sanjym liniýasynyň turbasy

  Akymyň kepili bilen baglanyşykly in engineeringenerçilik dersleri, turbageçiriji ýa-da enjam enjamlarynyň ýapylmagy sebäpli önümçiligiň ýitmegini azaldýan ýa-da öňüni alýan talaplary düzmekde möhüm rol oýnaýar.“Meilong Tube” -dan örtülen turbalar göbege ulanylýar we himiki sanjym ulgamlary himiki saklanyşda we akymyň optimizasiýasynda gowşurylyşynda täsirli rol oýnaýar.

  Turbalarymyz, nebit we gaz çykarmak pudaklarynda suwasty şertlerde ýörite ulanyljak bütewilik we hil bilen häsiýetlendirilýär.

 • Enkapsulirlenen N08825 Himiki sanjym liniýasynyň turbasy

  Enkapsulirlenen N08825 Himiki sanjym liniýasynyň turbasy

  Nebit we gaz pudagynyň ýokary akymlarynda esasy kynçylyklaryň biri turbageçirijini we enjamlary gaýtadan işlemek, mumlary, masştablamak we asfalt ýataklaryndan goramakdyr.

 • Rilsan PA 11 Enkapsulirlenen SAF 2507 Himiki sanjym liniýasy

  Rilsan PA 11 Enkapsulirlenen SAF 2507 Himiki sanjym liniýasy

  Duplex 2507 ajaýyp güýç we poslama garşylygy talap edýän programmalar üçin niýetlenen super dupleks poslamaýan polatdyr.Garyndy 2507-de 25% hrom, 4% molibden we 7% nikel bar.Bu ýokary molibden, hrom we azot düzümi, hloridiň çukuryna we poslama poslama garşy ajaýyp garşylygy döredýär we dubleks gurluşy 2507-ni hlorid stresiniň poslama garşy ajaýyp garşylygy üpjün edýär.

 • Enkapsulirlenen Incoloy 825 Himiki sanjym liniýasy

  Enkapsulirlenen Incoloy 825 Himiki sanjym liniýasy

  Nebiti dikeltmegi gowulandyrmak, emele gelen zeperleri aýyrmak, petiklenen perforasiýalary ýa-da emele geliş gatlaklaryny arassalamak, poslamagy azaltmak ýa-da saklamak, çig nebiti täzelemek ýa-da çig nebit akymyny üpjün etmek üçin ýörite himiki çözgütleri ulanýan sanjym amallary üçin umumy termin.Sanjym yzygiderli, partiýalarda, sanjym guýularynda ýa-da kämahal önümçilik guýularynda ulanylyp bilner.

 • Enkapsulirlenen 316L himiki sanjym liniýasy

  Enkapsulirlenen 316L himiki sanjym liniýasy

  Önümçilik wagtynda ingibitorlary ýa-da şuňa meňzeş bejergileri sanjym etmek üçin önümçilik turbalary bilen bilelikde işleýän kiçijik diametrli geçiriji.Highokary wodorod sulfidiniň [H2S] konsentrasiýasy ýa-da agyr göwrümli çöketlik ýaly şertlere önümçilik wagtynda bejeriş himiki serişdeleri we ingibitorlary sanjym etmek arkaly garşy durup bolar.