PVDF Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Önümçilik turbasynyň daşky ýüzüne berkidilen dolandyryş liniýasy arkaly ýerüsti desgalardan işleýän aşaky howpsuzlyk klapany.SCSSV-iň iki esasy görnüşi umumydyr: esasy howpsuzlyk-klapan komponentlerini işledip we çyzylan görnüşde alyp bolýan simli, we tutuş howpsuzlyk klapan gurnamasy turba simleri bilen gurnalan.Dolandyryş ulgamy, howpsyz re modeimde işleýär, dolandyryş basyşy ýitirilse ýapyljak topy ýa-da flapper gurnamasyny açmak üçin ulanylýan gidrawlik dolandyryş basyşy.

 • PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.

 • PVDF Encapsulated Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  PVDF Encapsulated Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Tehnologiýany kämilleşdirmek, nebit we gaz ýataklaryndan peýdalanmagyň usullaryny giňeltdi we gitdigiçe taslamalar poslamaýan polatdan gözegçilik liniýalarynyň uzyn, üznüksiz uzynlyklaryny ulanmagy talap edýär.Bular gidrawliki gözegçilik, gurallar, himiki sanjym, göbek we akym gözegçiligi ýaly dürli programmalarda ulanylýar.“Meilong Tube” bu programmalaryň hemmesi üçin önüm öndürýär we has köp, amal çykdajylaryny arzanladýar we müşderilerimiz üçin dikeldiş usullaryny gowulandyrýar.

 • PVDF Encapsulated Super Duplex 2507 dolandyryş liniýasy

  PVDF Encapsulated Super Duplex 2507 dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” nebit we gaz pudagyna önümleriň köp görnüşini hödürleýär we bu biziň iň möhüm bazarlarymyzyň biridir.Nebit, gaz we geotermiki energiýa pudaklarynyň berk hil talaplaryny kanagatlandyrmakda subut edilen ýazgylarymyzyň kömegi bilen, iň agressiw suwasty we aşaky şertlerde üstünlikli ulanylýan ýokary öndürijilik turbalarymyzy taparsyňyz.

 • PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  NDT: Önümlerimiziň bitewiligini barlamak üçin dürli synaglary geçirýäris.Eddy häzirki synag.

  Basyş synagy: Suwuk - Dürli spesifikasiýa turbalary üçin dürli mümkinçilikler.

 • PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  Gidrawlik dolandyryş liniýalary, Lineeke çyzykly encapsulýasiýa, goşa çyzykly encapsulýasiýa (FLATPACK), üç hatar encapsulýasiýa (FLATPACK) ýaly aşaky bölekleriň encapsulýasiýasy aşaky programmalarda giňden ýaýrady.Plastmassanyň örtügi üstünlikli tamamlanmagyny üpjün edýän birnäçe peýdany üpjün edýär.