Monel 400 dolandyryş liniýasy

 • Monel 400 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Monel 400 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris..

 • Monel 400 Dolandyryş liniýasy

  Monel 400 Dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube” poslama garşy durnuksyz austenit, dupleks, super dupleks poslamaýan polatlardan we nikel garyndy derejelerinden ýasalan bökdençsiz we gaýtadan çekilen, kebşirlenen we gaýtadan çekilen turba turbalaryny ýörite öndürýär.Turbalar gidrawliki gözegçilik liniýalary we nebit-gaz, geotermiki senagata ýörite hyzmat edýän himiki sanjym liniýalary hökmünde ulanylýar.

 • Monel 400 gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Monel 400 gidrawlik dolandyryş liniýasy

  “Meilong Tube”, ýokary akymly nebit we gaz we geotermiki goşundylar üçin poslama çydamly garyndy gidrawlik dolandyryş liniýa turba önümlerini öndürýär.Meilong Tube, dupleksden, nikel garyndysyndan we poslamaýan polatdan başlap, senagata we müşderiniň talaplaryna çenli örtülen turbalary öndürmekde uly tejribä eýedir.

 • Monel 400 dolandyryş liniýasy

  Monel 400 dolandyryş liniýasy

  Nebit we gaz pudagy üçin turba önümleri iň agressiw suwasty we çöketlik şertlerinde üstünlikli ulanyldy we nebit-gaz pudagynyň berk hil talaplaryna laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmekde köpden bäri subut edilen ýazgylarymyz bar.