FEP Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

 • FEP Encapsulated 316L Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  FEP Encapsulated 316L Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Nebit we gaz pudagy üçin turba önümleri iň agressiw suwasty we çöketlik şertlerinde üstünlikli ulanyldy we nebit-gaz pudagynyň berk hil talaplaryna laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmekde köpden bäri subut edilen ýazgylarymyz bar.

 • FEP Encapsulated 316L dolandyryş liniýasy

  FEP Encapsulated 316L dolandyryş liniýasy

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris..

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Surfaceerüsti gözegçilik astyndaky ýerasty howpsuzlyk klapany (SCSSV) ýaly çukury gutarýan enjamlary işletmek üçin ulanylýan kiçi diametrli gidrawliki çyzyk.Dolandyryş liniýasy bilen dolandyrylýan ulgamlaryň köpüsi şowsuz esasda işleýär.Bu re Inimde dolandyryş liniýasy hemişe basyşly bolup galýar.Islendik syzmak ýa-da şowsuzlyk, gözegçilik liniýasynyň basyşyny ýitirip, howpsuzlyk klapanyny ýapmak we guýyny howpsuz etmek üçin hereket edýär.

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  Turbalar dolandyryş liniýa tehnologiýalarynyň gazananlary sebäpli, aşaky we klapan guýulary bilen aşaky we hemra guýulary bilen durnukly we ýüzýän merkezi platformalar üçin arzan we has aňsat.Poslamaýan polatdan we nikel erginlerinden dolandyryş liniýalary üçin örtülen turbalary hödürleýäris.