Enkapsulirlenen dolandyryş liniýasy

 • Santopren TPV 316L dolandyryş liniýasy

  Santopren TPV 316L dolandyryş liniýasy

  Synaga üçünji tarap inspektorlary (SGS, BV, DNV) şaýatlyk edip bilerler.

  Beýleki synaglar, häzirki synag, himiki maddalar, tekizlemek, ýanmak, dartyş, hasyl, uzalmak, materialyň hili üçin gatylyk.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Gidrawlik dolandyryş liniýasy

  Her bir turba rulony orbital kebşisiz bütinleý üznüksiz uzynlykdyr.

  Her bir turba rulony maksatly basyş bilen gidrostatik synagdan geçirilýär.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  “Meilong Tube” poslama garşy durnuksyz austenit, dupleks, super dupleks poslamaýan polatlardan we nikel garyndy derejelerinden ýasalan bökdençsiz we gaýtadan çekilen, kebşirlenen we gaýtadan çekilen turba turbalaryny ýörite öndürýär.Turbalar gidrawliki gözegçilik liniýalary we nebit-gaz, geotermiki senagata ýörite hyzmat edýän himiki sanjym liniýalary hökmünde ulanylýar.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  “Meilong Tube”, ýokary akymly nebit we gaz we geotermiki goşundylar üçin poslama çydamly garyndy gidrawlik dolandyryş liniýa turba önümlerini öndürýär.Meilong Tube, dupleksden, nikel garyndysyndan we poslamaýan polatdan başlap, senagata we müşderiniň talaplaryna çenli örtülen turbalary öndürmekde uly tejribä eýedir.

 • Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  Santopren TPV Enkapsulirlenen Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  Nebit we gaz pudagy üçin turba önümleri iň agressiw suwasty we çöketlik şertlerinde üstünlikli ulanyldy we nebit-gaz pudagynyň berk hil talaplaryna laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmekde köpden bäri subut edilen ýazgylarymyz bar.

 • FEP Encapsulated 316L Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  FEP Encapsulated 316L Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Nebit we gaz pudagy üçin turba önümleri iň agressiw suwasty we çöketlik şertlerinde üstünlikli ulanyldy we nebit-gaz pudagynyň berk hil talaplaryna laýyk gelýän önümler bilen üpjün etmekde köpden bäri subut edilen ýazgylarymyz bar.

 • FEP Encapsulated 316L dolandyryş liniýasy

  FEP Encapsulated 316L dolandyryş liniýasy

  Kebşirlenen dolandyryş çyzyklary, aşaky nebit we gaz goşundylarynda ulanylýan dolandyryş liniýalary üçin ileri tutulýan gurluşykdyr.Kebşirlenen dolandyryş liniýalarymyz SCSSV, Himiki sanjym, Öňdebaryjy guýy gutarmak we Gauge programmalarynda ulanylýar.Dürli gözegçilik liniýalaryny hödürleýäris..

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Önümçilik turbasynyň daşky ýüzüne berkidilen dolandyryş liniýasy arkaly ýerüsti desgalardan işleýän aşaky howpsuzlyk klapany.SCSSV-iň iki esasy görnüşi umumydyr: esasy howpsuzlyk-klapan komponentlerini işledip we çyzylan görnüşde alyp bolýan simli, we tutuş howpsuzlyk klapan gurnamasy turba simleri bilen gurnalan.Dolandyryş ulgamy, howpsyz re modeimde işleýär, dolandyryş basyşy ýitirilse ýapyljak topy ýa-da flapper gurnamasyny açmak üçin ulanylýan gidrawlik dolandyryş basyşy.

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Surfaceerüsti gözegçilik astyndaky ýerasty howpsuzlyk klapany (SCSSV) ýaly çukury gutarýan enjamlary işletmek üçin ulanylýan kiçi diametrli gidrawliki çyzyk.Dolandyryş liniýasy bilen dolandyrylýan ulgamlaryň köpüsi şowsuz esasda işleýär.Bu re Inimde dolandyryş liniýasy hemişe basyşly bolup galýar.Islendik syzmak ýa-da şowsuzlyk, gözegçilik liniýasynyň basyşyny ýitirip, howpsuzlyk klapanyny ýapmak we guýyny howpsuz etmek üçin hereket edýär.

 • FEP Encapsulated Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  FEP Encapsulated Incoloy 825 dolandyryş liniýasy

  Turbalar dolandyryş liniýa tehnologiýalarynyň gazananlary sebäpli, aşaky we klapan guýulary bilen aşaky we hemra guýulary bilen durnukly we ýüzýän merkezi platformalar üçin arzan we has aňsat.Poslamaýan polatdan we nikel erginlerinden dolandyryş liniýalary üçin örtülen turbalary hödürleýäris.

 • PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  PVDF Enkapsulirlenen Incoloy 825 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Birnäçe komponentiň enccapsulation (Flat Pack) birleşmegi üpjün edýär, bu birnäçe ýeke komponentleri ýerleşdirmek üçin zerur enjamlary we işgärleri azaltmaga kömek eder.Köp halatlarda tekiz paket hökmanydyr, sebäbi enjam çäkleri çäkli bolup biler.

 • PVDF Encapsulated Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  PVDF Encapsulated Super Duplex 2507 Dolandyryş liniýasynyň turbasy

  Tehnologiýany kämilleşdirmek, nebit we gaz ýataklaryndan peýdalanmagyň usullaryny giňeltdi we gitdigiçe taslamalar poslamaýan polatdan gözegçilik liniýalarynyň uzyn, üznüksiz uzynlyklaryny ulanmagy talap edýär.Bular gidrawliki gözegçilik, gurallar, himiki sanjym, göbek we akym gözegçiligi ýaly dürli programmalarda ulanylýar.“Meilong Tube” bu programmalaryň hemmesi üçin önüm öndürýär we has köp, amal çykdajylaryny arzanladýar we müşderilerimiz üçin dikeldiş usullaryny gowulandyrýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2